De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De zwanenhoed - The swans head
 

swan

Maak stap voor stap ballonhoeden -- Make step by step balloon hats
DE ZWANENHOED bedacht door Wim

 nederlands

1: Maak een gewone standaard hoed (zie technieken) maar maak van de bubbel met de knoop een pinchtwist.  
2: Blaas 2 ballonnen op, een met 2-3cm staartpunt en eentje met plm. 6-8 cm staartpunt.  
3: Neem degene met de langste staartpunt en maak een bubbel; van plm. 20-25 cm aan het EIND van de ballon, dus inclusief staartpunt is dat 26-33cm.  
4: Draai deze bubbel in de pichtwist van de hoed en maak de knoop van de ballon vast om de andere bubbel van de hoed.  
5: Neem de andere ballon en wikkel de knoop om de pichtwist. Meet een lengte af die gelijk is aan de lengte van de andere (6-8 cm punt) ballon en maak een bubbel en wikkel deze om de bubbel van de hoed.  
6: Je houd dan een lang stuk over, pak de punt en wikkel de punt dezelfde bubbel van de hoed. Dit wordt dus een hoepel vorm.  
7: Buig de kop van de zwaan (kijk bij het zwaanvoorbeeld op de site) en vorm de vleugels en staart en klaar is de zwanenhoed. 
 

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4  5 6
7    
7    

engels   

1: Create a simple standard hat (see techniques) but make the knot of the bubble with a pinch twist.
2: Blow up 2 balloons, one with 2-3cm tail and one with approx. 6-8 cm tail.
3: Take the one with the longest tail and create a bubble, of approx. 20-25 cm at the end of the balloon, so including tip is 26-33cm.
4: Turn this bubble in the pichtwist of the hat and make the knot of the balloon to the other bubble of the hat.
5: Take the other balloon and wrap the knot around the pichtwist. Measure a length equal to the length of the other (6-8 cm point) balloon and make a bubble and the bubble wrap it around the hat.
6: You remain a long piece , get the point and bubble wrap the same point of the hat. This is a hoop shape.
7: Bend the head of the swan (see the swan example on the site) and form the wings and tail, and finished the swan hat.

 
back terug