De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Vis 2 -- Fish 2
 

ballon vis

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by step balloon fish

 nederlands

 1: blaas een ballon volledig op
 2: Maak een hele grote blaas.
 3: Maak 2 kleine blazen.
 4: Draai dit vast.
 5: Maak weer 2 kleine blazen.
 6: Draai ook deze vast.
 7: Draai de uiteinde op deze manier vast.
 8: Blaas een normale ballon op.
 9: Maak deze vast in de vis.  
10: Knip een stukje van een ballon en blaas dit op.
11: Draai dit in het midden, zodat er 2 gelijke bolletjes ontstaan.
12: Doe deze bolletjes ( de ogen) zoals hierboven.
13:Teken de ogen erop.  
14: Blaas de rest van de afgeknipte ballon op. duw dit door het gat achter de mond.
15: Draai hem weer rond de ballon en draai aan de achterkant vast. En klaar is de vis. 

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15

engels   

1: Blow up a balloon completely
2: Make a big bubble.
3: Make 2 small bubbles.
4: Lock.
5: Make 2 small bubbles again.
6: Lock.
7: lock the end like the picture.
8: Blow up a regular balloon.
9: Put these in the fish.
10: Cut a piece of a balloon and blow it up.
11: Fold this in the middle, so there are 2 equal balls.
12: Do the eyes as above.
13: Draw the eyes on it.
14: Blow up a remainder of the cut-off balloon. Push it through the hole behind the mouth.
15: Turn it back around the balloon and lock at the back. And the fish is ready.
 
back terug