De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Tweety
 

tweety

Maak stap voor stap stripfiguren -- Make step by step cartoons

 nederlands

 1:  Blaas de gele Q260 op tot 5 cm van het einde.
 2:  Maak een S-draai. zorg ervoor dat je een grote blaas hebt aan het begin.
 3:  Ziet er nu zo uit. Je kan natuurlijk ook een grote blaas maken en dan 2 kleine vouwdraaien.
 4:  Maak een kleine blaas.
 5:  Maak 2 grote blazen en draai deze samen vast.
 6:  Maak nog een grote blaas.
 7:  En duw deze er doorheen.(buikdraai).
 8:  Maak van een stukje witte ballon een middelgrote blaas.
 9:  Twist deze precies door midden en knoop vast.
10: Nu ga je weer terug naar je eerste ballon. Neem de allereerste grote blaas en draai deze vast met het knoopje.
11: Het knoopje van de witte ballon maak je vast aan de S-draai. Je stopt de ogen tussen de grote blaas van stap 10.  
12: Van het overgebleven stuk gele ballon ga je weer omhoog met een grote blaas. Je draait vast en het kleine blaasje wat overblijft stop je in de buik.
13: Tweety ziet er nu zo uit.  
14: Blaas een rode ballon op 15 cm na op.  
15: Maak een kleine blaas en een vouwdraai. De kleine blaas duw je er doorheen zodat hij goed vast zit.
16: Nu komt er een grote blaas.
17: Herhaal stap 15 aan de andere kant van de ballon.
18: De benen duw je door de buik.
19: Trek de benen naar beneden en draai om elkaar vast.
20: Teken er oogjes op.
21: Ziet er nu zo uit.  
22: Bij 1 voet hield je een stukje ballon over. knoop vast bij de blaas en knip vast. Van dit kleine stukje rode ballon maak je een blaas.
23: Maak de rode blaas vast onder de ogen.  
24: Twist vast onder de nek.  
25: En klaar is tweety. 


1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19 20 21
19 20 21
22 23 24
22 23 24
25    
25    

engels   

1: Blow up the yellow Q260 up to 5 cm from the end.
2: Make an S-twist. make sure you have a big bubble at the beginning.
3: Looks like this now. You can also make a big bubble and then 2 small fold rotation.
4: Make a small bubble.
5: Make 2 large bubbles and tighten it firmly together.
6: Make a big bubble.
7: And push it through. (bubble roll).
8: Make from a piece of white balloon a medium bubble.
9: Twist it exactly in half and knot.
10: Now go back to your first balloon. Take the first big bubble and tighten the knot.
11: The knot of the white balloon is attached to the S-twist. You stop the eye between the large bladder of step 10.
12: From the remaining piece of yellow balloon go up again with a big bubble. You attach, and the small bubble that remains put this in the belly.
13: Tweety now looks like this.
14: Blow up a red balloon, leave 15 cm empty.
15: Make a small bubble and a fold twist. Push the small bubble through it so that it is secure.
16: Now there is a big bubble.
17: Repeat step 15 on the other side of the balloon.
18: Push The legs through the abdomen.
19: Pull the legs down and turn around each other.
20: Draw eyes on it.
21: Looks like this now.
22: At 1 foot you kept a little balloon remaining. knot by the bubble and cut fixed. Make a bubble from this little piece of red balloon.
23: Fix the red bubble under the eyes.
24: Fixed below the neck.
25: And ready is tweety.

 
back terug