De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Truuk 3 -- Truc 3
 

truc

 nederlands

1: Neem 2 ballonnen van dezelfde kleur. Knip van de 2e ballon 10 a 15cm van de top af.  
2: Blaas de eerste ballon op 10 cm na op. Het afgeknipte stukje ballon duw je over het uiteinde van de opgeblazen ballon heen.  
3: Als je het lastig vind kun je ook het uiteinde van de opgeblazen ballon draaien, dan schuift hij er makkelijker overheen. Hij draait toch wel zelf terug.       

uitvoering:
1: Je zegt tegen de kinderen dat je de ballon door midden trekt, zonder dat hij knalt.

2: Je houdt je hand over het uiteinde en trekt dan het afgeknipte stuk ballon eraf.
De kinderen zullen erg verbaasd zijn.    

1 2 3
1 2 3
1 2  
1 2  

engels   

1: Take 2 balloons of the same color. Cut the second balloon 10 to 15cm from the top.
2: Inflate the first balloon, leave 10 cm empty. The cut-off piece of balloon push over the end of the inflated balloon back.
3: If you have trouble, you can also rotate the end of the inflated balloon , slide it over there easier. He turns itself back anyway.

execution:
 1: You tell the children that you pull the balloon through the middle, without his pops.
2: You hold your hand over the end and then pull the cut off piece balloon. The children will be very surprised.
 
back terug