De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Winnie de Poeh - Winnie the Pooh
 

pooh

Maak stap voor stap stripfiguren -- Make step by step cartoons
 ingezonden door Miranda Pennings

 nederlands

 1:  Blaas een gele ballon niet helemaal op.
 2:  Maak 2 middelgrote bubbels.
 3:  Maak een kleine bubbel en maak hiervan een eartwist.
 4:  Maak een middel grote bubbel en een kleine bubbel en maak van hiervan weer een eartwist.
 5:  Maak 2 middel grote bubbels en zet deze aan de 5de vast en aan de 1ste bubbel.
 6:  Maak een boog naar de anderen kant en maak de 2de arm.
 7:  Neem een rode ballon en blaas deze niet helemaal op.
 8:  Maak de rode ballon aan een arm vast.
 9:  Maak een bubbel over de gele bubbel.
10: Maak een bubbel aan de anderen kant.
11: Maak een grote bubbel schuin om hoog en omlaag en zet deze vast aan de anderen arm. De over gebleven ballon knip je af en knoop je dicht.
12: Neem een stukje zwarte ballon en blaas hier een klein balletje van.
13: Neem een gele ballon en blaas deze een klein stukje op.
14: Knoop de 2 uiteinden aan elkaar.
15: Duw het zwarte bolletje door de gele ballon heen. Knoop de zwarte neus aan de rode ballon vast. Knip de overgebleven ballon af.  
16: Teken en er ogen op en klaar is winnie the pooh.  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16    
16    

engels   

1: Blow up a yellow balloon not completely.
2: Make 2 medium sized bubbles.
3: Create a small bubble and make a eartwist.
4:
Make a middle bubble and a small bubble and make a eartwist.
5: Make 2 medium sized bubbles and place it on the 5th and fixed to the first bubble.
6: Make a bow to the other side and make the second arm.
7: Take a red balloon and blow
up not completely.
8: Take the red balloon on one arm.
9: Create a bubble over the yellow bubble.
10: Create a bubble on the other side.
11: Make a big bubble
up and down and secure it to the other arm. The remained balloon can cut off and tie.
12: Take a piece of black balloon and blow here a little ball of.
13: Take a yellow balloon and blow it up a little.
14: Tie the two ends together.
15: Push the black ball through the yellow balloon around. Tie the black nose to the red balloon. Cut the remaining balloon.
16: Drawing and eyes and ready winnie the pooh.

 
back terug