De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Het poesje  -- The cat
 

poesje ballon

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon animal

 nederlands

1: Blaas eerst een ballon op. houd ongeveer 10 cm leeg.
2: maak 5 blazen namelijk middel,klein,middel, klein,middel.
3: maak aan de laatste blaas het knoopje van de ballonvast, door een draai of een knoopje.
4: Maak van beide kleine blazen een oordraai.
5: Maak een middelgrote blaas, vouw deze dubbel en draai hem vast.
6: Deze lus duw je door het gat in het midden om het hoofd te krijgen.
7: Maak een kleine blaas voor de nek en daarna twee middelgrote blazen.
8: Draai de twee middelgrote blazen in elkaar voor de poten.  
9: Draai een grote blaas voor het lichaam en hierna weer 2 middelgrote blazen.
10: Draai de 2 middelgrote blazen weer in elkaar voor de achterpoten.
11: Teken een gezichtje op je poes en klaar is het poesje. 

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11  
10 11  

engels   

1: First Blow up a balloon. hold approximately 10 cm empty.
2: Make 5 bubbles, medium, small, medium, small, medium.
3: Make the final bubble to the knot of the balloon, by a twist or a knot.
4: Make from the two small bubbles a eartwist.
5: Make a medium sized bubble, fold it in half and tighten.
6: Push the loop through the hole in the middle for the head.
7: Make a small bubble for the neck and then two medium bubbles.
8: Tighten the two medium bubbles together for the legs.
9: Turn a big bubble for the body and then again 2 medium bubbles.
10: Twist the 2 medium bubbles back together for the hind legs.
11: Draw a face on your cat and ready is the pussy.

 
back terug