De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De poedel - the poodle
 

poodle

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon animal

 nederlands

1: Blaas een ballon op ongeveer 10 cm na op.
2: Maak een middelgrote blaas.
3: Maak een grote blaas.
4: Vouw de grote blaas dubbel en draai hem vast.
5: Maak een opening met je vingers in de grote blaas.
6: Duw de middelgrote blaas er een stuk doorheen.
7: Maak een kleine en 2 middelgrote blazen.  
8: Draai de 2 middelgrote blazen aan elkaar vast.
9: Maak een grote blaas voor het lichaam, gevolgd door 2 middelgrote blazen.
10: De 2 middelgrote blazen, draai je aan elkaar vast. Maak hierna een poedelstaart (zie techniek). 
11: Je poedel ziet er nu zo uit.
12: teken er nog een oogje op.  

Het is iets moeilijker, maar zo krijgt de poedel echte poedelpoten. Verander dan stap 7 en 9 uit het voorbeeld.

7: Maak een kleine een middelgrote, 2 kleine en een middelgrote blaas. Leg de blazen neer zoals op de afbeelding en draai boven de 2 middelgrote blazen vast.  
9: maak een grote blaas voor het lijfje, daarna een middelgrote, 2 kleine en een middelgrote blaas. Leg de blazen neer zoals op de afbeelding en draai boven de 2 middelgrote blazen vast.
12: Je poedel ziet er nu zo uit.   

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
-- 7 -- -- 9 -- -- 12 --
7 9 12

engels   

1: Blow up a balloon, leave 10 cm empty.
2: Create a medium sized bubble.
3: Make a big bubble.
4: Fold the large bubble and tighten.
5: Create an opening with your fingers in the large bubble.
6: Push the medium bubble a little through.
7: Create a small and 2 medium bubbles.
8: Turn 2 medium bubbles together.
9: Make a big bubble for the body, followed by 2 medium bubbles.
10: 2 medium bubbles, turn together. Then make a poodle tail (see technique).
11: You poodle looks like this.
12: Draw an eye on.

It is somewhat difficult, but so the poodle will have real poodle legs.
Change step 7 and 9 in the example.

7: Make a small a medium, 2 small and medium-sized bubble. Put the bubble down as shown on the picture and tighten the 2 medium solid bubbles.
9: make a big bubble for the body, then a medium, 2 small and medium-sized bubble. Put the bubble down as shown and tighten to the top of the 2 medium bubbles.
12: You poodle looks like.

 
back terug