De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De piratenhoed - The pirate hat
 

piraten, pirates

Maak stap voor stap ballonhoeden -- Make step by step balloon hats

 nederlands

 1: Neem een witte ballon. knip de ballon doormidden en zorg dat je aan elke kant een knoopje kan leggen.
 2: Blaas de 2 helften evengroot op.  
 3: Maak 2 kleine blazen.
 4: Draai deze vast met het knoopje. Eventueel haal je het knoopje tussen de 2 blazen door, zodat het mooier vast zit.
 5: Herhaal stap 4 en 5 aan de andere kant van de ballon.
 6: Herhaal stap 4 t/m 6 voor de 2e helft van de ballon.
 7: Knijp in het midden de 2 ballonnen tegen elkaar.  
 8: En draai dan aan elkaar vast.
 9: Neem een waterballon.
10: Als je deze hard opblaast, dan krijg hij automatisch deze vorm.
11: Teken er een gezichtje op.
12: Maak het hoofdje vast.
13: Blaas een zwarte ballon op 5cm na op.
14: Maak een grote blaas, tergrote van een hoofd.
15: Draai vast met het knoopje.  
16: De overgebleven ballon vouw je er overheen. maak een blaas.
17: Dit maak je aan de andere kant vast.
18: Neem een stukje witte ballon.
19: Duw deze door het midden van het skelet door.
20: Aan de achterkant heb je dan 2 uiteinden van een ballon.
21: Maak het skelet vast voorop de hoed met die 2 uiteinden van stap 21.
22: Klaar is je piratenhoed.
1 2 3
1 2 3
4 5 6
4  5 6
7 8
7 8 9 
10  11  12 
10  11  12 
13  14 15
13  14 15
16 17 18
16  17  18
19 20 21
19 20 21
22    
22    

engels   

1: Take a white balloon. cut the balloon in half and get a knot on each side.
2: Blow up the 2 halves of the same size.
3: Make 2 small bubbles.
4: Tighten with the knot.
5: Repeat steps 4 and 5 on the other side of the balloon.
6: Repeat steps 4/6 for the 2nd half of the balloon.
7: Squeeze the middle of the 2 balloons together.
8: And attach.
9: Take a water balloon.
10: If  you blow up hard, he will get this form automatically.
11: Draw a face on.
12: attach the head.
13: Blow up a black balloon , leave 5cm empty.
14: Make a big bubble, the size of a head.
15: Tighten the knot.
16: The remaining balloon fold over it. create a bubble.
17: Do this to the other side.
18: Take a piece of white balloon.
19: Push it through the middle of the skeleton.
20: On the back you have 2 ends of a balloon.
21: attach the skeleton to the front of the hat with the 2 ends of step 21.
22: Ready is your pirate hat.

 
back terug