De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De penguin 2 -- The penguin 2
 

twist balloons

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon creations

 nederlands

 1:  Blaas een witte en een zwarte ballon op. laat 5 cm leeg.
 2:  Knoop de knoopjes aan elkaar.
 3:  Maak 2 middelgrote blazen.
 4:  Draai vast aan de zwarte ballon.
 5:  Maak een blaas van de zwarte ballon rondom de 2 witte blazen.
 6:  Ziet er nu zo uit.  
 7:  Maak van de witte en zwarte ballon een grote blaas en draai aan elkaar vast.
 8:  Maak een even grote blaas van de zwarte ballon en draai vast aan het hoofd.
 9:  Nu maak je weer een even grote zwarte blaas terug naar de onderkant van het lijf. Het overgebleven stukje zwarte ballon is de staart.
10: ziet er nu zo uit.
11: Het overgebleven stuk witte ballon vouw je dubbel en draait vast aan de onderkant van het lijf.
12: En dat ziet er weer zo uit.  
13: Deze grote witte lus, vouw je weer dubbel.
14: In het midden draaien, zodat je 2 voeten krijgt.
15: Je pinguïn is nu bijna klaar,zet het hoofd schuin op het lijfje.
16: Teken er alvast een oogje op.
17: Maak een middelgrote blaas van een oranje ballon. (altijd makkelijk om kapotte ballonnen te bewaren).
18: Maak dit vast aan het hoofd van de pinguïn.  
19:en klaar is je 3 kleuren pinguïn.  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18

engels   

1: Blow up a white and a black balloon. leave 5 cm empty.
2: Tie the knots together.
3: Make 2 medium bubbles.
4: Tighten the black balloon.
5: Make a bubble of the black balloon around the 2 white bubbles.
6: Looks like this.
7: Make the white and black balloons a big bubble and twist together.
8: Make a big bubble of the black balloon and fasten to the head.
9: Now do another equally large black bubble back to the bottom of the body. The remaining piece of black balloonthe is the tail.
10: looks like this.
11: Fold The remaining piece of the white balloon and fix it to the bottom of the body.
12: And that looks like this again.
13: This large white loop, fold back double.
14: Fold in the middle, so you get 2 feet.
15: Your penguin is almost ready, put the head back on the bodice.
16: Draw an eye on there already.
17: Create a medium-sized bubble of an orange balloon. (broken balloons always easy to keep).
18: Attach it to the head of the penguin.
19: And ready is your penguin with 3 colors.

 
back terug