De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De penguin -- The penguin
 

penguin

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon creations

 nederlands

 1: Blaas een ballon op 4 cm na op.
 2: Maak een middelgrote blaas.
 3: Maak 2 kleine blazen.
 4: Vouw de 2 kleine blazen naast elkaar.

 5: En draai deze vast.
 6: De overgebleven ballon duw je omhoog.
 7: Maak een grote blaas helemaal er omheen.
 8: Draai dit dan vast aan de eerste middelgrote blaas.
 9: Maak 2 grote blazen, vouw dubbel en draai vast aan het hoofd.
10: Maak nog een even grote grote blaas.
11: Duw de grote blaas door de 2 andere grote blazen.(buikdraai).
12: Maak aan het eind van de ballon een kleine bubbel.
13: Vouw het overgebleven stuk ballon dubbel op deze manier.
14: Draai vast en zorg dat het staartje aan de achterkant van de pinguïn zit.
15: Vouw de onderste grote lus dubbel.
16: Draai de grote lus in tweeën.
17: Teken er een oogje op.
18: Klaar is je pinguïn.  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18

engels   

1: Blow up a balloon, leave 4 cm empty.
2: Create a medium-sized bubble.
3: Make 2 small bubbles.
4: Fold the 2 small bubbles together.
5: And tighten.
6: Push up the remaining balloon.
7: Make a big bubble around it.
8: Turn it over onto the first medium-sized bubble.
9: Make 2 large bubbles , fold in half and tighten to the head.
10: Create another equally great big bubble.
11: Push the big blow through the 2 other big blow. (bubble roll).
12: Create at the end of the balloon a small bubble.
13: Fold the remaining piece of double-balloon this way.
14: Tighten and make sure the tail is at the back of the penguin is.
15: Fold thr big loop.
16: Turn the large loop in half.
17: Draw an eye on it.
18: Ready is your penguin.

 
back terug