De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De octopus -- The octopus
 

octopus

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by step balloonmoddels

 nederlands

 1:  Draai een ballon om de stoelpoot. De opening van de ballon is beneden.
 2:  Doe het pompje in de opening en houdt het uiteinde van de ballon vast.  Als je dit lastig vind laat je hem door iemand anders vast houden.
 3:  Blaas de ballon langzaam op. Je ziet dat de ballon in het rond draait.
 4:  Blaas door tot de ballon vol is.
 5:  Je krijgt nu een leuke gekrulde ballon.
 6:  Doe dit met 3 ballonnen.
 7:  Maak de 3 ballonnen aan elkaar vast.
 8:  Blaas een gewone ballon op.
 9:  Maak de gewone ballon vast aan de tentakels.
10: Blaas een gewone ballon een stukje op en draai hem door midden.
11: Maak ook de ogen vast.
12: Klaar is je octopus.
1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12

engels   


1: Turn a balloon on the chair. The opening of the balloon is down.

2: Put the pump into the hole and keep the tip of the balloon. If you find this difficult you let someone else hold him.
3: Inflate the balloon slowly. You see the balloon in the rotation.
4: Blow through until the balloon is full.
5: You get a nice curly balloon.
6: Do this with 3 balloons.
7: Fix the 3 balloons to each other.
8: Blow up a regular balloon.
9: Make the regular balloon attached to the tentacles.
10: Blow up a regular balloon slightly and turn it in half.
11: Fix the eyes.
12: Ready is your octopus.
 
back terug