De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Mickey Mouse
 

mickey mouse

Maak stap voor stap stripfiguren -- Make step by step cartoons
 ingezonden door Miranda Pennings

 nederlands

 1:  Een zwarte ballon en grijze ballon niet helemaal opblazen.
 2:  Maak 3 bubbels en maak hier een buik draai van (zwarte ballon).
 3:  Maak nog een bubbel naar boven toe en zet deze vast.
 4:  Laat de ballon een stukje leeg zodat je een arm hebt. Het overgebleven stuk gebruik je voor de 2de arm laat aan beide kanten een stukje over.
 5:  Neem de grijze ballon en maak hier 5 blazen van.
 6:  Laat de ballon leeg en knoop deze vast aan het tuitje.
 7:  Neem nog een grijze ballon en blaas deze niet helemaal op.
 8:  Maak de grijze ballon aan het anderen grijze gedeelte vast.
 9:  Maak een middelgrote bubbel.
10: Blaas nog een zwarte ballon op.
10a:En maak deze vast aan de grijze ballon.
11: Maak van beide kleuren een middel grote bubbel en maak ze aan elkaar vast.
12: Maak een grijze bubbel terug.
13: Duw de zwarte ballon dun terug door de grijze ballon.
14: Maak 2 kleine bubbels van beide kleuren en zorg ervoor dat grijs boven komt en zwarte benden.
15: Herhaal stap 11 t/m 12 voor de 2de schoen.
16: Maak het 2de been met de grijze ballon door hem iets leeg te laten lopen en vast te zetten bij het anderen been.
17: Laat de zwarte ballon leeg en knoop deze af.
18: Neem een witte ballon en blaas deze een klein stukje op.
19: Maak een middel grote bubbel en 2 kleine bubbels, draai de kleine bubbels aan elkaar vast.
20: Maak 2 eartwists en laat de overige ballon leeg zorg er voor dat er een klein stukje aan blijft om de handjes vast te knopen. 
21: Herhaal stap 19 t/m 20.
22: Knoop de handjes vast aan de armpjes.
23: Blaas een zwarte ballon en een blush ballon niet helemaal op.
24: Maak een klein bubbeltje van een zwarte ballon en knoop deze aan de blush.
25: Maak een tulpdraai en een eartwist.
26: Blaas een zwarte ballon niet helemaal op en maak deze vast aan de blush.  
27: Maak 2 middel grote bubbels van beide kleuren en draai ze aan elkaar vast.
28: Maak nog 2 middel grote bubbels van beide kleuren en draai ze aan elkaar vast.
29: Maak aan beide kanten een blaas met de blush kleur.
30: De overgebleven blush laat je leeg laat het restje zitten om het hoofdje vast te maken.
31: Neem de zwarte ballon en maak een middel grote bubbel.
32: Maak 2 kleine bubbels aan elkaar.
33: Maak een lus over de twee bubbels en zet deze vast.
34: Maak een middel grote bubbel.
35: Herhaal stap 32 t/m 33.
36: Maak nog een middel grote bubbel en zet deze vast aan het gezicht.
37: Maak het hoofdje aan het gezicht vast als je blush te kort is neem dan een rest stukje van een anderen ballon.
38: Teken er ogen op en een mond en klaar is Mickey Mouse.
39: Ik had met een stukje tule en een rest ballon een strikje gemaakt als extra, als je nu miney ook maakt dan heb je een leuk bruidspaar of je neemt anderen kleuren en je hebt de originele mickey en miney mouse!  

1 2 3
1 2 3
4+5 6 7
4 6 7
8 9 10
8 9 10
10a 11 12
10a 11 12
13 14 15
13 14 15
16+17 18 19
16 18 19
20 21 22
20 21 22
23 24 25
23 24 25
26 27 28
26 27 28
29+30 31 32
29 31 32
33 34 35
33 34 35
36 37 38
36 37 38
39    
39    

engels   

1: Blow up a black and gray balloon balloon not fully.
2: Make 3 bubbles and make a bubble roll (black balloon).
3: Create another bubble upwards and secure it.
4: Let the balloon a little empty so you have an arm. The remaining piece to use for the 2nd arm allows both sides of a piece.
5: Take the gray balloon and create 5 bubbles from it.
6: Let the balloon empty and tie it to the nozzle.
7: Take a gray balloon and blow up not completely.
8: Make the gray balloon at the others gray portion.
9: Create a medium sized bubble.
10: Blow up a black balloon.
10a: And make it onto the gray balloon.
11: Make from both colors a big bubble and make them together.
12: Make a gray bubble back.
13: Push the black balloon thin back through the gray balloon.
14: Make 2 small bubbles of each color and make sure gray  comes up and black under.
15: Repeat steps 11/12 for the second shoe.
16: Make the 2nd leg with the gray balloon by escape some air and tighten the other leg.
17: Let the black balloon empty and tie it off.
18: Take a white balloon and blow it up a little.
19: Make a middle and 2 small bubbles, turn the small bubbles together.
20: Make 2 eartwists and leave the remaining balloon empty make sure that there is a small piece remains to tie the hands.
21: Repeat step 19 t / m 20.
22: Tie the hands onto the arms.
23: Blow up a balloon and a black balloon blush not completely.
24: Make a small bubble from a black balloon and tie it to the blush.
25: Create a tulip twist and eartwist.
26: Inflate a black balloon not completely and attach it to the blush.
27: Make 2 medium sized bubbles of two colors and twist them together.
28: Make 2 medium sized bubbles of two colors and twist them together.
29: Make a bubble on both sides with the blush color.
30: The remaining blush must be empty, with the remaining balloon attach the head.
31: Take the black balloon and make a medium sized bubble.
32: Make 2 small bubbles together.
33: Make a loop over the two bubbles and fix it.
34: Take a medium sized bubble.
35: Repeat step 32 t / m 33.
36: Take a medium sized bubble and secure it to the face.
37: Make the head fixed to the face when you blush too short to take a rest part of another balloon.
38: Draw a mouth and eyes and a ready Mickey Mouse.
39: I had a piece of tulle and a residual balloon and made a bow as an extra, if you also make miney you have a nice couple or take other colors and you have the original mickey and miney mouse!

 
back terug