De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De kroon - The crown
 

crown

Maak stap voor stap ballonhoeden -- Make step by step balloon hats

 nederlands

1: Blaas een ballon volledig op.
2: Maak een kleine blaas.
3: Maak een grote blaas ter grote van het hoofd.
4: Draai vast aan de kleine blaas.
5: Maak aan het uiteinde van de ballon ook een kleine blaas.
6: Knijp een beetje in het midden van de grote blaas en draai daar omheen de kleine blaas van stap 5.
7: Dit is je standaard hoedenvorm.
8: Blaas 2 ballonnen helemaal op. Ze moeten even groot zijn.
9: Vouw een ballon even dubbel, zodat je precies de helft weet.
10: Pak allebei de ballonnen in het midden beet en draai om elkaar vast.
11: Je hebt nu een kruis met 4 gelijke zijden.
12: Doe het midden van dit kruis door de standaard hoedenvorm.
13: Knijp weer een beetje in de hoedenvorm, zodat je het kruis omhoog duwt en vast kan draaien.
14: Aan het uiteinde van het kruis, maak je een kleine blaas.
15: Maak vast aan de kleine blaas van de hoedenvorm.
16: Herhaal dit met de andere poten van het kruis. je kan gewoon telkens de kleine blazen aan elkaar vast draaien.
17: Aan beide kanten heb je dan 3 kleine blazen.
18: En klaar is je kroon. Nu alleen nog even een koning of een prinses vinden.       


1 2 3
1 2 3
4 5 6
4  5 6
7 8
7 8 9 
10  11  12 
10  11  12 
13  14  15 
13  14  15 
16  17  18
16  17  18

engels   

1: Blow up a balloon completely.
2: Make a small bubble.
3: Make a big bubble with the zize of the head.
4: Turn to the small bubble.
5: Make at the end of the balloon also a small bubble.
6: Squeeze a bit in the middle of the large bubble and then turn around the small bubble of step 5.
7: This is your standard hat shape.
8: Blow up 2 balloons altogether. They must be of equal size.
9: Fold a balloon double just so you know where exactly the half is.
10: Pick up both balloons in the middle and turn to each other.
11: You now have a cross with 4 equal sides.
12: Put the middle of the cross through the standard hat form.
13: Squeeze a bit in the hat shape, the cross wil go up and lock.
14: At the end of the cross, make a small bubble.
15: Attach on the small bubble of the hat shape.
16: Repeat with the other legs of the cross.
17: On both sides you have 3 small bubbles.
18: And your crown is ready. Now just find a king or a princess.

 
back terug