De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Mr. Krabs van spongebob squarepants - Mr. Krabs
 

mr. krabs

Maak stap voor stap stripfiguren -- Make step by step cartoons

 nederlands

 1:  Blaas een normale rode ballon op.
 2:  Blaas een rode ballon op.
 3:  Maak een kleine blaas.
 4:  Maak een middelgrote blaas.
 5:  Vouw de middelgrote blaas dubbel.
 6:  En draai hem vast.  
 7:  Maak een kleine blaas aan de andere kant.
 8:  Maak een middelgrote blaas, vouw dubbel en draai hem vast.
 9:  Zo ziet het er dan uit.
10: Maak een draai in het midden.  
11: Maak het vast aan de ballon.

12: Neem een kort stukje van een witte ballon.
13: Blaas hem op.
14: Maak 2 gelijke helften.
15: Knoop de uiteindes vast.
16: Teken er ogen op.  
17: Maak de ogen ook vast aan de ballon.
18: Blaas een korte ballon op.
19: Knoop de uiteindes vast en doe mr krabs erin.
20: Klaar is dhr krabs. Erg makkelijk om te maken, maar voor kinderen erg herkenbaar.  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19 20  
19 20  

engels   

1: Blow up a normal red balloon.
2: Blow up a red balloon.
3: Make a small
bubble.
4: Create a medium sized
bubble.
5: Fold the double-sized
bubble.
6: And tighten.
7: Make a small
bubble on the other side.
8: Make a medium
bubble, fold in half and tighten.
9: So it looks
like the picture.
10: Create a twist in the middle.
11: Attach the arms to the balloon.
12: Take a short piece of a white balloon.
13: Blow it
up.
14: Make 2 equal halves.
15: Tie the rope.
16: Draw eyes on it.
17: Make the eyes also attached to the balloon.
18: Blow up a short balloon .
19: Tie the ends securely and
put mr krabs in it.
20: Ready is mr krabs. Very easy to make, but for children very recognizable.

 
back terug