De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De krab -- The lobster
 

zeekrab

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon creations

 nederlands

 1:  Blaas een rode ballon op 15 cm na op.  
 2:  Maak 2 kleine blazen.  
 3:  Draai de kleine blazen aan het knoopje vast. Duw het knoopje er doorheen, zodat hij niet los schiet.
 4:  Maak een kleine blaas.
 5:  Maak nog een klein bolletje.
 6:  En geef deze een oordraai.
 7:  Ziet er nu zo uit.  
 8:  Maak weer een kleine blaas.  
 9:  En nog eens 2 kleine blazen.
10: Draai de laatste 2 blazen aan elkaar vast.  
11: Maak nu 2 grote blazen en draai deze vast.  
12: Maak nog een grote blaas en duw hem er doorheen. (buikdraai).
13  Ziet er nu zo uit. Nu gaan we de linkerkant herhalen.
14: Maak 2 kleine blazen en draai vast.
15: Maak nog een kleine blaas.
16: En nog een kleine blaas die je een oordraai geeft.  
17: Dan weer 3 kleine blazen. De laatste twee draai je aan elkaar vast.
18: Dit gaat lastig. Je kunt aan het uiteinde een piepklein blaasje doen, zodat je de laatste 2 blazen makkelijker kunt vastdraaien. Je ziet er niets van hoor.
19: Blaas een stukje witte ballon op, zorg dat de blaas in het midden zit.  
20: Draai hem door midden.  
21: Maak de 2 uiteindes vast, zoals hierboven. gewoon naast de buikdraai vast draaien.
22: Teken er oogjes op.
23: Klaar is je krab.
  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19 20 21
19 20 21
22 23  
22 23  

engels   

1: Blow up a red balloon, leave 15 cm empty.
2: Make 2 small bubbles.
3: Fix the small bubble to the knot . Push the knot through it, so he will not go open.
4: Make a small bubble.
5: Make again a small ball.
6: And give them a eartwist.
7: Looks like this.
8: Make a small bubble.
9: And another 2 small bubbles.
10: Fix the last 2 bubbles together.
11: Make 2 large bubbles and tighten.
12: Make a big bubble and push it through the other. (bubble roll).
13 Look like this. Now we repeat the left.
14: Make 2 small bubbles and tighten.
15: Make a small bubble.
16: And a small bubble that must have a eartwist.
17: Then again 3 small bubbles. Fix the last two turns together.
18: This is tricky. You can at the end a tiny bubble do, so you can easily blow the last 2 screws. You'll never see it though.
19: Blow up a piece of white balloon, make sure the bubble is in the middle. 20: TFold in a half.
21: Take the 2 ends fixed, as above. Twist near the bubble roll.
22: Draw eyes on it.
23: Ready is your lobster.

 
back terug