De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De kikker 2 -- The frog 2
 

balloon frog

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon creations

 nederlands

 1: Blaas een ballon op 10 cm na op.
 2: Maak een middelgrote blaas.
 3: Maak nog een middelgrote blaas.
 4: Vouw tegen elkaar en draai hem vast met het knoopje.
 5: Maak een hele grote blaas.
 6: Vouw deze dubbel.
 7: Draai vast.
 8: Duw de eerste 2 middelgrote blazen door de dubbelgevouwen grote blaas.
 9: Maak een kleine blaas.
10: Maak van de kleine blaas een oordraai achter het hoofd.
11: Maak een kleine blaas en nog eens 2 middelgrote blazen.
12: Leg de blazen naast elkaar.
13: En draai vast.
14: Maak een kleine blaas en duw de lucht een beetje naar achter. Maak aan het eind een kleine blaas.
15: Vouw de overgebleven grote blaas dubbel.
16: Draai weer vast.
17: Duw de voorpoten door de laatste grote lus.
18: Teken er een gezichtje op.  
1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18

engels   

1: Blow up a balloon, leave 10 cm empty.
2: Create a medium-sized bubble.
3: Create a medium-sized bubble.
4: Fold together and tighten the knot.
5: Make a big bubble.
6: Fold it in half.
7: Tighten.
8: Push the first 2 medium sized bubbles through the fold big bubble.
9: Make a small bubble.
10: Make from the small bubble a eartwist behind the head.
11: Make a small bubble and another 2 medium bubbles.
12: Place the bubbles side by side.
13: And tighten.
14: Make a small bubble and push the air a little backwards. Create, at the end a small bubble.
15: Expand the remaining large bubble double.
16: Lock again.
17: Push the legs through the last big loop.
18: Draw a face on the frog.

 
back terug