De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De kikker -- The frog
 

kikker

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon creations

 nederlands

 1:  Draai een kleine bubbel van plm. 3cm.
 2:  Draai vervolgens een grotere van 4, een kleine van 2, nog een kleine van 2 en vervolgens een grotere van 4 cm.
 3:  Twist vervolgens bubbel 2 en 4 aan elkaar.
 4:  Trek bubbel 1 omhoog en maak hem vast tussen de twee kleine bubbels. De kop van de kikker is nu klaar.
 5:  Maak een kleine nek en een bubbel van 3 cm en nog een van 3 cm.  
 6:  Twist de laatste twee aan elkaar.  
 7:  Maak een kleine bubbel voor het lijfje.
 8:  Het resterende deel van de ballon wordt een grote lus.  
 9:  Twist deze lus in het midden zodat er twee lussen ontstaan.
10: Teken er nog ogen op.
11: Klaar is de kikker.
  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12

engels   

1: Turn a small bubble of approx. 3cm.
2: Next, turn of a larger 4, a small of 2, a small and subsequently increased from 2 to 4 cm.
3: Twist bubble, then 2 and 4 to each other.
4: Pull a bubble up and secure it between two small bubbles. The head of the frog is now ready.
5: Make a small neck and a bubble of 3 cm and a 3 cm.
6: Twist the last two to each other.
7: Make a small bubble for the body.
8: The remaining part of the balloon is a large loop.
9: Twist this loop in the middle so that there are two loops.
10: Character still eyes.
11: Ready is the frog.

 
back terug