De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Het hondje 3  -- The dog 3
 

dog twisting

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon animal

 nederlands

1: Blaas een ballon op 10 cm na op.
2: Maak een kleine blaas.
3: Maak nog eens 2 kleine blazen.
4: Houdt hem zo vast en draai de 2 blazen vast.
5: Maak een kleine blaas voor de nek.
6: Maak 2 middelgrote blazen.
7: En draai deze vast.
8: Maak nog een middelgrote blaas en duw hem door de 2 vorige blazen heen.
9: dan komt het er zo uit te zien (zie buikdraai).
10: Maak 2 middelgrote blazen.  
11: Draai deze vast voor de voorpoten.  
12: Maak een grote blaas voor het lichaam, gevolgd door 2 middelgrote blazen.
13 :Draai deze vast voor de achterpoten.
14: Duw de lucht naar het uiteinde voor een bolletje van de staart.
15: Klaar is je hondje  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15

engels   

1: Blow up a balloon, leave 10 cm empty.
2: Make a small bubble.
3: Make another 2 small bubbles.
4: Hold him firmly and tighten the two bubbles.
5: Make a small bubble for the neck.
6: Make 2 medium bubbles.
7: And tighten.
8: Make a medium sized bubble and push it through the 2 previous bubbles.
9: then it look like this (see bubble roll).
10: Make 2 medium bubbles.
11: Turn for the front legs.
12: Make a big bubble for the body, followed by 2 medium bubbles.
13: Turn for the hind legs.
14: Push the air at the end of a ball of the tail.
15: Ready is your dog

 
back terug