De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De flamingo -- The flamingo
 

ballonvouwen flamingo

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon creations

 nederlands

 1:  Blaas een ballon op 10 cm na op.
 2:  Maak een middelgrote ,kleine en nog een middelgrote blaas.
 3:  Draai dit vast met het knoopje.
 4:  Maak een kleine blaas.
 5:  Geef deze een oordraai.  
 6:  Maak een middelgrote blaas en vouw deze dubbel.
 7:  En draai vast.
 8:  Maak een middelgrote blaas en vouw deze dubbel.
 9:  En draai vast.
10: Draai de 2 vouwdraaien recht.
11: Neem een witte ballon en maak deze vast aan 1 vouwdraai.
12: Maak een middelgrote blaas. Draai deze vast aan de bubbel bovenop en maak weer een middelgrote blaas naar beneden.
13: Neem een nieuwe ballon en maak hiervan een grote blaas.
14: Maak hiervan een ring.
15: Maak vast tussen de 2 vouwdraai van de vorige ballon.
16: Blaas een ballon op 5 cm na op.
17: Maak 2 hele grote blazen en draai vast.
18: Neem een derde grote blaas voor de buikdraai.
19: En maak weer een 4e grote blaas terug.
20: Ziet er nu zo uit.
21: Maak aan het eind van de ballon met het hoofd een kleine blaas.
22: Maak vast aan de buik, zorg dat het kleine blaasje zoals de foto zit, want die houdt de kop omhoog.
23: Blaas vervolgens de laatste ballon op 3 cm na op.
24: Draai de ballon door midden.  
25: Steek de benen door de buik vast.
26: Maak aan het eind een kleine blaas en een vouwdraai.
27: Je 1e been is klaar.
28: Maak een grote en een kleine blaas en oordraai deze.
29: Je flamingo staat nu op 1 been en steekt de andere omhoog.
30: Klaar is je flamingo.  
  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19 20 21
19 20 21
22 23 24
22 23 24
25 26 27
25 26 27
28 29 30
28 29 30

engels   

1: Blow up a balloon leave 10 cm empty.
2: Make a medium, small and medium-sized bubble.
3: Tie this with the knot.
4: Make a small bubble. 5: Give this a eartwist.
6: Take a medium-sized bubble and fold it in half.
7: And tighten.
8: Create a medium-sized bubble and fold it in half.
9: And tighten.
10: make the 2 fold twist in the right postion.
11: Take a white balloon and fix it to 1 fold twist.
12: Create a medium-sized bubble. Turn it onto the bubble on top and do another medium bubble down.
13: Take a new balloon and make a big bubble.
14: Make a ring.
15: Fix between the 2 folds of the last balloon.
16: Blow up a balloon, leave 5 cm empty.
17: Make 2 big bubbles and tighten.
18: Take a third big bubble, push trough (bubble roll).
19: And again make a 4th big bubble back.
20: Looks like this.
21: create at the end of the balloon with the head a small bubble.
22: Fix to the belly, ensure that the small bubble is like the picture because it keeps the head up.
23: Then blow the last balloon, leave  to 3 cm empty.
24: Turn the balloon in half.
25: Push the legs through the belly.
26: create at the end a small bubble, and a folding twist.
27: You first leg is done.
28: Create a large and a small bubble, give it a eartwist.
29: Your flamingo is now on 1 leg and sticks the other up.
30: Ready is your flamingo.

 
back terug