De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
Eenden -- Ducks
 

duck

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon creations
ingezonden door Miranda Pennings

 nederlands

 1: blaas een ballon op en laat ongeveer 5 cm leeg (afhankelijk van de grote van de eend).
 2: maak 3 middelgrote blazen.
 3: draai de 1ste en 2de blaas vast en maak daarna een buikdraai.
 4: maak een middelgrote blaas voor de nek.
 5: maak daarna nog eens 2 middelgrote blazen en draai deze aan elkaar vast.
 6: maak nog een middelgrote blaas.
 7: maak een kleine blaas en maak hier een oordraai van.
 8: de middelgrote blaas duw je tussen de vorige blazen (buikdraai).
 9:haal de overgebleven ballon weg.
10: duw de nek voorzichtig tussen het hoofdje.
11: Blaas de 2de ballon op deze hoeft maar voor een klein gedeelte opgeblazen te worden.
12: maak 3 kleine blazen.
13: maak van alle 3de blazen oordraaien .
14: maak een klein gaatje zodat je de overtollige lucht weg laat gaan een je een iets grotere blaas over houd, de overtollige ballon knip je af.
15: maak met de ballon de snavel vast aan het hoofdje.
16: teken er ogen op.
17: wat ook heel leuk is om te maken is een eenden familie in het water.
18: maak nog 2 eendjes maar dan wat kleiner dit doe je door de ballon minder hard op te blazen en kleinere blazen te maken.
19: het water maak je met een ballon blaas deze bijna helemaal op.
20: knoop de 2 uiteinden aan elkaar.
21: maak er 2 draaien in zodat je 3 vakjes krijgt waar de eendjes tussen komen, eventueel kun je er ook meerderen maken.  

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19 20 21 
19 20 21

engels   

1: Blow up a balloon and let empty about 5 cm (depending on the size of the duck).
2: make 3 medium bubble.
3: Turn the 1st and 2nd bubble and make a bubble roll.
4: Make a medium bubble for the neck.
5: Then make another 2 medium bubbles and twist them together.
6: Make a medium-sized bubble.
7: make a small bubble and make a eartwist.
8: Push The medium-sized bubble between the previous bubble.
9: remove the remaining balloon away.
10: Carefully push the neck between the head.
11: Blow up the second balloon to do this but for a small portion to be inflated.
12: Make 3 small bubbles.
13: Make of all 3 bubbles an eartwist.
14: Make a small hole so you let the air excess away.
15: make the balloon with the beak onto the head.
16: character there eyes.
17: what is also very nice to make a duck family in the water.
18: Make 2 more ducks but smaller than what you can do this by the balloon as hard to blow and blow to make smaller.
19: Blow a balloon almost completely for the water.
20: knot the 2 ends together.
21: make 2 turn in so you get 3 squares where the ducks come from, where you can also make superiors.

 
back terug