De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De draaihoed - The turn hat
 

draaihoed

Maak stap voor stap ballonhoeden -- Make step by step balloon hats

 nederlands

 1:  Blaas 2 ballonnen bijna helemaal op.
 2:  Maak een klein bolletje
 3:  Maak een grote blaas.
 4:  Maak aan de 2e ballon ook een klein bolletje.
 5:  Maak dit kleine bolletje vast onder de grote blaas van de 1e ballon.
 6:  Het ziet er nu zo uit.
 7:  Maak bij de 2e ballon nu ook een grote blaas tot het bolletje van de eerste ballon.
 8:  Als je dit bolletje vastdraait krijg je de cirkel van de hoed.
 9:  De rest van de 2 ballonnen draai je om elkaar heen naar boven.
10: Bovenaan draai je de 2 ballonnen aan elkaar vast.
11: en klaar is je draaihoed.

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4  5 6
7 8
7 8 9 
10  11   
10  11   

engels   

1: Blow up 2 balloons almost completely.
2: Make a small ball
3: Make a big bubble.
4: Make the 2nd balloon to a small ball.
5: Make this little dot down under the big bubble of the first balloon.
6: It looks like this.
7: Make by the second balloon is also a big bubble to the ball of the first balloon.
8: If you lock this ball you get the circle of the hat.
9: The rest of the 2 balloons turn around each other up.
10: At the top turn the 2 balloons together.
11: and the hat is ready.

 
back terug