De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De dolfijn -- The dolfin
 

dolphin 260q

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon creations
dit voorbeeld is een mengsel van verschillende ballonvouwers, zoals Patrick van de Ven, en wat mensen uit het forum. Hij is best lastig om te maken.

 nederlands

 1: Blaas een ballon op 7 cm na op.
 2: Maak 2 kleine bolletjes.
 3: Draai vast met het knoopje.
 4: Twist de kleine bolletjes nog eens in het midden.
 5: Je hebt dan het mondje van de dolfijn.  
 6: Maak een middelgrote blaas en nog een blaas die iets groter is.
 7: Draai de 2e blaas uit stap 6 vast aan het mondje.
 8: Maak een blaas even groot als de 1e blaas van stap 6.
 9: Je hebt nu een buikdraai, met 1 grotere blaas aan de bovenkant.
10: Maak een bolletje en een iets grotere blaas.
11: Draai de iets grotere blaas vast aan de buikdraai.
12: Herhaal stap 10 en 11 en je hebt de 2 vinnen.
13: Maak nu weer 2 middelgrote blazen. De 2e is iets kleiner en draai dit vast onder de vinnen.
14: Aan het eind van de ballon maak je een bolletje en daarvoor een middelgrote blaas.
15: De middelgrote blaas vouw je dubbel (vouwdraai) en draai je vast. Het kleine bolletje duw je een beetje in de vouwdraai.
16: Blaas 2 waterballonnetjes op en duw die door de voorkant. Teken er de ogen op.
17: En klaar is je dolfijn.   

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17  
16 17  

engels   

1: Blow up a balloon, leave 7 cm empty.
2: Make 2 small balls.
3: Tighten the knot.
4: Twist the small bubbles once again in the middle.
5: You will have the mouth of the dolphin.
6: Take a medium-sized bubble and a bubble that is slightly larger.
7: Fix the 2nd bubble from step 6 to the mouth.
8: Create a bubble as big as the first blow in Step 6.
9: You now have a bubble roll, with 1 larger bubble on top.
10: Make a ball and a slightly larger bubble .
11: attache the slightly larger bubble to the bubble roll.
12: Repeat steps 10 and 11 and you have the 2 fins.
13: Make 2 medium bubbles again. The 2nd is slightly smaller and attach this under the fins.
14: At the end of the balloon you make a ball and before a medium-sized bubble.
15: The medium-sized bubble must fold double and tocked. Push The small ball a little in the folding twist.
16: Inflate 2 water balloons and push it through the front. Character is the eyes.
17: And ready is your dolphin.

 
back terug