De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De clownshoed - The clownshat
 

hat from balloons clown

Maak stap voor stap ballonhoeden -- Make step by step balloon hats

 nederlands

 1: Je hebt nodig: 3 ballonnen, liefst verschillende kleuren.
 2: Blaas ze alle drie op. Houdt op het eind zeker 5 a 10 cm leeg.
 3: Neem de 1e ballon en maak een grote blaas. In dit voorbeeld ga ik uit van een volwassen clown, dus voor de kinderen mag deze blaas wat kleiner.
 4: Maak de 2e ballon vast aan de 1e ballon. Dit doe je door aan het eind van de grote blaas, het knoopje erom te draaien.
 5: Maak bij de 2e ballon een net zo grote grote blaas als bij de 1e ballon.  
 6: Aan de grote blaas van de 2e ballon, maak je weer met het knoopje de 3e ballon vast.
 7: Bij de 3e ballon maak je weer een even grote blaas als bij de 1e en 2e ballon.
 8:  Nu maak je met het knoopje van de 1e ballon vast aan de grote blaas van de 3e ballon.
 9: Je hebt dan een driehoek, met alle kanten een andere kleur.
10: Bij alle drie de ballonnen maak je weer een grote blaas.
11: Deze drie grote blazen van ieder een andere draai je om elkaar vast.
12: Van het stuk wat je over houd, maak je allemaal een poedelstaart.
13: Buig de sprietjes wat naar beneden en klaar is je clownshoed.  

Hieronder nog een variatie op de clownshoed.

14: Duw de sprietjes iets omhoog.
15: Blaas een ballon op.
16: Maak vast bovenop de hoed.
17: Steek de armen naar voren en teken er een gezichtje op.
18: Blaas nog een ballon helemaal op.
19: Maak een grote blaas in het midden en maak deze vast aan het lijf.
20: Aan het eind een klein bolletje. De lange blaas dubbelvouwen en vast draaien.
21: Herhaal dit voor de andere kant.  
22: Ziet er nu zo uit.  
1 2 3
1 2 3
4 5 6
4  5 6
7 8
7 8 9 
10  11  12 
10  11  12 
13     
13     
14 15 16
14  15  16
17 18 19
17 18 19
20 21 22
20 21 22

engels   

1: You will need: 3 balloons, different colors.

2: Blow them all three. Keep to the end at least 5 to 10 cm empty.
3: Take the 1st balloon and make a big bubble. In this example I'm assuming an adult clown, so for the kids you can blow this little smaller.
4: Make the 2nd balloon attached to the 1st balloon.
5: Make the 2nd balloon at an equally great big bubble as at the first balloon.
6: On the big bubble of the 2nd balloon, you make the knot with the 3rd balloon.
7: At the 3rd balloon do another equally big bubble as the 1st and 2nd balloon.
8: Now make with the knot of the balloon to the first big blow of the 3rd balloon.
9: You have a triangle with all sides a different color.
10: Make a big bubble by all the three balloons.
11: Lock these three bubbles on each other.
12: From the piece of the rest, do all have a poodle tail.
13: Bend the blades down and finished what was your clown hat.

Below are a variation on the clown hat.

14: Push the blades slightly.
15: Blow up a balloon.
16: Fix on the top of the hat.
17: Cross the arms forward and draw a face on.
18: Blow up a balloon completely.
19: Create a big bubble in the middle and attach them to the body.
20: At the end of a small ball.  Fold the long bubble and tighten.
21: Repeat for the other side.
22: Looks like this.
 
back terug