De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De bloem 7 -- The flower 7
 

ballonvouwen

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by balloon flowers

 nederlands

1: Blaas een ballon op 10 cm na op.
2: Maak 5 blazen van ongeveer 4cm.
3: Maak vast met het knoopje.
4: Maak 2 middelgrote blazen.
5: Duw het uiteinde helemaal door de ring van de 5 blazen. Je maakt hem dan gelijk vast aan een kleine blaas.
6: Weer 2 middelgrote blazen. erdoorheen duwen en vast maken aan een kleine blaas. Doe dit tot je helemaal rond bent.
7: Blaas een ballon ongeveer 20 cm op. Maak de nieuwe ballon vast.
8: Maak een blaas van ongeveer 4 cm.
9: Maak deze blaas vast aan de blaas van 4 cm in de middelste ring.
10: Ga weer helemaal rond. Als je ballon over houd mag je dit eraf halen.
11: Zo ziet de achterkant eruit. Normaal mag je dezelfde kleur ballon gebruiken.
12: De bovenkant van de bloem is klaar.
13: Blaas een groene ballon bijna helemaal op.
14: Maak een grote blaas en een klein bolletje
15: Oordraai het kleine bolletje en maak een grote blaas.
16: Vouw de grote blaas dubbel en draai vast.
17: Maak nog een grote blaas, vouw dubbel en draai vast.
18: Als je het leuk vind kun je nog een gewone ballon opblazen en in het midden stoppen.
19: Klaar is je bloem. 

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19    
19    

engels   

1: Blow up a balloon, leave 10 cm empty.
2: Make 5 bubbles of 4cm.
3: Lock with the knot.
4: Take 2 medium bubbles.
5: Push the end all the way through the ring of the 5 bubbles. You lock him onto the small bubble.
6: Again 2 medium bubbles. push it through and attach it to a small bubble. Do this until you are completely round.
7: Blow up a balloon to about 20 cm. Lock the new balloon.
8: Make a bubble of about 4 cm.
9: Make the bubble attached to the bubble of 4 cm in the middle ring.
10: Go back the way around. The rest of the can get off.
11: This is what the back looks. Normally, you use the same color balloon.
12: The top of the flower is ready.
13: Blow up a green balloon almost completely.
14: Make a big bubble and a small ball
15: Eartwist the small ball and make a big bubble.
16: Fold the big bubble and tighten.
17: Make a big bubble, fold in half and tighten.
18: If you like it you can define an ordinary balloon inflating and stop in the middle.
19: Ready is your flower.

 
back terug