De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De baseballpet - The baseball hat
 

baseball hat

Maak stap voor stap ballonfiguren -- Make step by step balloon animals

 nederlands

1: Je hebt twee ballonnen Q260 nodig, neem twee contrasterende kleuren bij voorkeur.
2: Maak een kleine bubbel.  
3: Maak een lus waar een andere ballon door kan.
4: Maak een tweede lus die even groot is.
5: Doe de tweede ballon door de lussen.
6: Sluit de tweede ballon aan de achterzijde.
7: Vlecht daar de staart van de eerste ballon door en zet deze vast.
8: Vorm de eerste ballon aan de voorzijde door erin te knijpen zodat hij wat vierkant wordt.


Maak dit nooit voor jonge kinderen onder de drie jaar. De pet kan nl over het hoofd schuiven waardoor hij voor de mond kan komen (verstikking)  of ze kunnen er dan in bijten.        


1 2 3
1 2 3
4 5 6
4  5 6
7 8  
7 8  

engels   

1: You have two balloons Q260 necessary, take two contrasting colors preferred.
2: Make a small bubble.
3: Make a loop where another balloon pass.
4: Make a second loop with the same size.
5: Put the second balloon through the loops.
6: Connect the second balloon at the rear.
7: Braid the tail of the first balloon and fasten it.
8: Form the first balloon to the front by squeezing it so that what he is square.

Do not make this for young children under three years. The cap can slide en overlooked so he can come to the mouth (suffocation) or they may bite in there.

 
back terug