De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
De krokodillenhoed - The crocodile hat
 

krokodil hoed ballon

Maak stap voor stap ballonhoeden -- Make step by step balloon hats

 nederlands

 1:  Blaas een ballon op 10 cm na op.
 2:  Maak een kleine blaas.
 3:  Dan een middel, 2 kleine en een middelgrote blaas.
 4:  Draai de 2 middelgrote blazen vast aan het eerste blaasje.
 5:  Maak een grote en een kleine blaas.
 6:  Oordraai de kleine blaas.
 7:  Nog eens een grote en een kleine blaas. (even groot als stap 5)
 8:  Oordraai de kleine blaas.
 9:  Maak weer een even grote grote blaas.
10: Draai de laatste grote blaas vast aan de eerste grote blaas.
11: dit stuk blijft over.
12: Dat mag eraf.
13: Blaas de volgende ballon helemaal op.
14: Vouw de ballon in het midden dubbel en draai de 2 helften om elkaar heen.
15: Ga door met draaien, tot het overgebleven stuk om een hoofd gaat passen.
16: Draai vast.
17: Knoop de uiteindes aan elkaar vast.
18: Maak de 2e ballon vast aan het kleine blaasje achter het hoofd van de 1e ballon.
19: Het ziet er nu zo uit.
20: Blaas een witte ballon op 20 cm na op.
21: Maak de witte ballon vast aan de neus.
22: Maak zoveel mogelijk blaasje en maak vast aan de oordraai.
23: Maak een blaas even groot als de voorkant en maak vast aan de oordraai.
24: Maak ook aan de andere kant kleine blaasjes en maak vast aan het begin. De rest van de ballon mag eraf.
25: Blaas een stukje ballon op.
26: Draai door midden.
27: een stukje rode ballon.
28: Maak de doormidden gedraaide blaas vast en teken er ogen op.
29: Steek het stukje rode ballon door de mond.
30: Klaar is je krokodillenhoed.  
1 2 3
1 2 3
4 5 6
4  5 6
7 8
7 8 9 
10  11  12 
10  11  12 
13  14 15
13  14 15
16 17 18
16  17  18
19 20 21
19 20 21
22 23 24
22 23 24
25 26 27
25 26 27
28 29 30
28 29 30

engels   

1: Blow up a balloon, leave 10 cm empty.

2: Make a small bubble.
3: Then a medium, 2 small and medium-sized bubble.
4: Turn the 2 medium bubbles onto the first bubble.
5: Make a large and a small bubble.
6: Eartwist the small bubble.
7: Another one large and one small bubble. (same as step 5)
8: Eartwist the small bubble.
9: Make a big bubble.
10: Turn the last big bubble onto the first big bubble.
11: This piece remains.
12: That may be off.
13: Blow up the balloon completely.
14: Fold the balloon in the middle and twist the 2 halves around each other.
15: Continue with turning until the remaining piece will fit a head.
16: Tighten.
17: Tie the ends together.
18: Attach the 2nd small balloon on to the little bubble behind the head of the 1st balloon.
19: It looks like this.
20: Blow up a white balloon, leave 20 cm empty.
21: Attach the white balloon to the nose.
22: Make as many bubbles and attach it on the eartwist.
23: Create a bubble as big as the front and attach it to the eartwist.
24: Make on the other side all little bubbles and attach to the beginning.The remaining balloon can cut off.
25: Blow up a piece balloon.
26: Twist in the middle.
27: a little red balloon.
28: Lock the twisted bubble and draw eyes on it.
29: Insert the piece of red balloon through the mouth.
30: Ready is your crocodile hat.
 
back terug