De ballonfigurensite
Hier leer je alles over ballonvouwen
E.T
 

et

Maak stap voor stap stripfiguren -- Make step by step cartoons

 nederlands

 1:  Blaas de Q260 op tot 10 cm van het einde.
 2:  Maak een kleine blaas.
 3:  Draai deze vast met het knoopje.
 4:  Maak een grote blaas en vouw deze dubbel.
 5:  En draai vast aan de eerste bubbel.
 6:  Maak dan weer een grote blaas en vouw dubbel. (even groot als stap 4)
 7:  Draai dan ook deze vast.
 8:  Maak nog een kleine blaas en oordraai deze.
 9:  Je hebt 2 kleine bubbels, zorg dat er 1 voor en 1 achter komt.
10: Maak weer een kleine blaas en geef deze een oordraai.
11: Nu heb je dus 2 kleine bubbels voor. De bubbel achter zorgt ervoor dat alles strak op zijn plaats blijft zitten.
12: Blaas nog een Q260 op tot 10 cm van het einde.
13: Deel van ballon 1 wat over is in 2en door een twist.  (je hebt dan 2 grote blazen over)
14: Neem nu ballon 2. Maak een grote blaas(even groot als bij ballon 1) en leg deze tegen de laatste grote blaas van ballon 1.
15: Draai nu de grote blaas van ballon 1 vast aan de grote blaas van ballon 2.
16: Maak een kleine blaas en oordraai hem achter de armen.
17: Het ziet er nu zo uit.
18: Maak 2 middelgrote blazen en draai deze onder de armen vast.
19: Maak nog een middelgrote blaas en duw deze er doorheen. (buikdraai)
20: Maak een grote, 4 kleine, een grote en een kleine blaas.
21: De 2 grote leg je tegen elkaar en je draait met het allerlaatste kleine bubbeltje vast onder de buik.
22: Nu draai je de bovenste 2 bubbels om elkaar heen vast.
23: Daarna draai je de 2 linkse bubbels rond, zodat je 2 keer 2 tenen krijgt.
24: Neem 2 witte waterballonnen, knoop deze aan elkaar vast en duwt deze door de gaten heen, die ontstaan zijn in de 1e ballon.
25: Teken er nog ogen op.
26: En klaar is E.T 


1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19 20 21
19 20 21
22 23 24
22 23 24
25 26  
25 26  

engels   

1: Blow the Q260 up to 10 cm from the end.
2: Make a small bubble.
3: Tighten with the knot.
4: Make a big bubble and fold it in half.
5: And tighten the first bubble.
6: Then another big bubble and fold. (same as step 4)
7: lock.
8: Make a small bubble and eartwist.
9: You have 2 small bubbles, ensure that 1 to 1 finds.
10: Make a small bubble and eartwist.
11: Now you have 2 small bubbles. The bubble at the back keeps everything to stay in place.
12: Blow up a Q260 to 10 cm from the end.
13: Fold baloon 1 in 2 . (you then have 2 big bubbles)
14: Take balloon 2. Make a big bubble (as large as for balloon 1) and place it against the last great bubble of balloon 1.
15: Attach the large bubble of balloon 1 to the large bubble balloon 2.
16: Make a small bubble and eartwist it behind the rotating arms.
17: It now looks like this.
18: Make 2 medium bubbles and turn under the arms.
19: Take a medium sized bubble and push it through. (bubble roll)
20: Create a large, 4 small, one large and one small bubble.
21: Place the 2 large together and you attach the latest small bubble under the belly.
22: Now turn the top 2 bubbles around each other.
23: Then turn the 2 left bubbles around so you get 2 times 2 toes.
24: Take 2 white water balloons, tie them together and push it through the holes, resulting in the first balloon.
25: Character still eyes.
26: And ready E.T

 
back terug